เกี่ยวกับเรา


บริษัท ซี.อาร์.เม็คเท็ค จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549  บริษัทมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายสินค้า
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสินค้า
ประเภทโลหะ – เครื่องมือ – อุปกรณ์ทางวิศวกรรมและเครื่องจักรกล
เพื่อใช้ในการผลิตและดำเนินการในส่วนของโรงงานอุตสาหรรม
หรือธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Download

Most Read

Contact Us

บริษัท ซี.อาร์. เม็คเท็ค จำกัด
90/153 หมู่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-170-8550-1 , โทรสาร : 02-170-8552

C R. Mechtech Co.,Ltd.
90/153 M.15 Bangna-Trad Rd.   Km. 5
Bangplee, Bangkaew , Samutprakarn 10540
Tel.  +66-2-1708550 , +66-2-1708551
Fax. +66-2-1708552
 

เลขผู้เสียภาษี : 0105549036290


อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.